ÚVOD

Vítejte na stránkách ordinace praktického lékaře pro dospělé. Poskytujeme komplexní péči o naše pacienty. Zajišťujeme diagnostickou a léčebnou péči v oboru všeobecné praktické lékařství, dále preventivní péči, posudkové i pracovně lékařské služby. POCT laboratorní diagnostika, EKG, 24-hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku (Holter TK)

Lékaři MUDr. Jan Lukeš ……… (odkaz na stránky lékařské komory)
zastupující lékařka MUDr. Hana Havlíková
Sestra Ivana Hergethová

 AKTUALITY:

OČKOVÁNÍ COVID – 19

V naší ordinaci probíhá očkování proti onem. Covid – 19. Zatím je k  dispozici nepravidelně vždy jen omezený počet očkovacích látek.  Z těchto důvodů není v tuto chvíli možné stanovit přesnější časový harmonogram.  Očkujeme dle věkových kategorií a rizikových faktorů,  v souladu s nařízením vlády.  

Zájemci o očkování se mohou telefonicky, či osobně nahlásit v naší ordinaci.  O dalších aktualitách ohledně očkování zde v ordinaci budu informovat.

  • Diagnózy a zdravotní stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19 – indikované k očkování již v této fázi:

Hematoonkologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie; hematologičtí pacienti s imunodeficitem (vrozeným, získaným či terapií navozeným), nebo s významnou trombofilií. Definitivní vhodnost vakcinace posoudí vakcinující lékař, nebo specialista hematolog.

Pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová léčba, nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci. U onkologických pacientů je vhodné k vakcinaci proti COVID-19 vyžádat doporučení onkologa.

Závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. srdeční selháni, ischemická choroba srdeční, chlopenní vady, kardiomyopatie, onemocnění plicní cirkulace, nemocní po plicní embolii) Závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí).  Osoby s vysokým krevním tlakem léčené dvěma a více farmaky.

Pacienti s diabetem (cukrovkou) léčeným inzulinem Osoby s obezitou (BMI > 40 kg/m²)

U pacientů v péči specializovaných pracovišť je vhodné k vakcinaci proti COVID-19 vyžádat jejich doporučení.

Děkuji za pochopení, MUDr. Jan Lukeš

ANTIGENNÍ TESTOVÁNÍ

V ordinaci provádíme po domluvě i antigenní testování  (v rámci plošného antigenního testování – tedy zdarma), jehož součástí je i vystavení potvrzení o výsledku testu (i pro překročení hranic).

– pokyny k předoperačnímu vyšetření jsou v sekci „důležité“