ÚVOD

Vítejte na stránkách ordinace praktického lékaře pro dospělé. Poskytujeme komplexní péči o naše pacienty. Zajišťujeme diagnostickou a léčebnou péči v oboru všeobecné praktické lékařství, dále preventivní péči, posudkové i pracovně lékařské služby. POCT laboratorní diagnostika, EKG, 24-hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku (Holter TK)

Lékaři MUDr. Jan Lukeš ……… (odkaz na stránky lékařské komory)
zastupující lékařka MUDr. Hana Havlíková
Sestra Ivana Hergethová

 AKTUALITY:

OČKOVÁNÍ COVID – 19

 Nyní již v naší ordinaci probíhá očkování proti onem. Covid – 19. Zatím mám k dispozici omezený počet očkovacích látek, nevím přesně kdy budou další, snad již v průběhu března. Z těchto důvodů není v tuto chvíli možné stanovit přesnější časový harmonogram.

Přednostně nyní očkujeme pacienty nad 80 a nad 70 let (v tomto pořadí) a k očkování již registrujeme i mladší rizikové pacienty s přidruženými onemocněními (* viz níže). V další fázi pak budeme očkovat pacienty ostatní, mimo výše uvedené věkové kategorie a bez přidružených rizikových faktorů, které si ale již nyní můžeme zapsat na seznam.  Proto prosím, aby se zájemci o očkování všech věkových kategorií telefonicky, či osobně nahlásili v naší ordinaci.

O dalších aktualitách ohledně očkování zde v ordinaci budu informovat.

  • Diagnózy a zdravotní stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19 – indikované k očkování již v této fázi:

Hematoonkologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie; hematologičtí pacienti s imunodeficitem (vrozeným, získaným či terapií navozeným), nebo s významnou trombofilií. Definitivní vhodnost vakcinace posoudí vakcinující lékař, nebo specialista hematolog.

Pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová léčba, nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci. U onkologických pacientů je vhodné k vakcinaci proti COVID-19 vyžádat doporučení onkologa.

Závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. srdeční selháni, ischemická choroba srdeční, chlopenní vady, kardiomyopatie, onemocnění plicní cirkulace, nemocní po plicní embolii) Závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí).  Osoby s vysokým krevním tlakem léčené dvěma a více farmaky.

Pacienti s diabetem (cukrovkou) léčeným inzulinem Osoby s obezitou (BMI > 40 kg/m²)

U pacientů v péči specializovaných pracovišť je vhodné k vakcinaci proti COVID-19 vyžádat jejich doporučení.

Děkuji za pochopení, MUDr. Jan Lukeš

Upravený provoz ordinace 

Nadále je nutné mít v prostorách zdravotního střediska nasazené respirátory a dodržovat omezení počtu osob v čekárně ordinace praktického lékaře na maximálně 4 osoby.

Prosím pacienty s horečnatým, či respiračním onemocněním (kašel, rýma, bolest v krku atd), aby se předem telefonicky objednali. Budou pozváni na konkrétní čas ke konci ordinační doby.

Proto prosím ostatní pacienty, aby chodili do ordinace převážně na začátku ordinačních hodin.

Děkuji MUDr. Jan Lukeš

– pokyny k předoperačnímu vyšetření jsou v sekci „důležité“