CENÍK

Řidičský průkaz 450,- Kč
Řidičský průkaz – prodl. nad 65 let 300,- Kč
Zbrojní průkaz 600,- Kč
Lázně – samoplátci 300,- Kč
Pracovně lékařská péče vstupní prohlídka do zaměstnání (periodická, výstupní) 550,-Kč
Vyšetření pro soudy a pracovní úřady dle aktuálního cenového předpisu MZ
Potvrzení pro úřady práce 150,- Kč
Zdravotní průkaz na dobu neurčitou 400,- Kč
Zdravotní průkaz na dobu určitou 300,- Kč
Vyšetření pro sportovní účely 300,- Kč
Posudky či výpisy související s komerčním
pojištěním (úraz, bolestné atd…) – dle náročnosti
250 – 500,- Kč
Způsobilost ke studiu 200,- Kč
EKG na vlastní žádost , včetně hodnocení 350,- Kč
Aplikace očkovací látky, která nepatří mezi
zdravotní pojišťovnou hrazená očkování
200,- Kč
Vyšetření okultního krvácení s interpretací 250,- Kč (pojišťovnou hrazeno od 50ti let)
Výpis z dokumentace na žádost pacienta,
nesouvisející se změnou lékaře – dle náročnosti
300,- Kč
Příplatek za expresní vyhotovení lékařské
zprávy, či výpisu pro administrativní účely (pro OSSZ,
soudy, pojišťovny, lázně atd…)
200,- Kč do druhého dne
100,- Kč do 3 dnů
zdarma do týdne
Aplikace injekční terapie z indikace jiného lékaře 50,- Kč (za 1 aplikaci)
Předoperační vyšetření (před operačními
výkony nehrazenými zdravotní pojišťovnou)
600,- Kč