DŮLEŽITÉ/REGISTRACE

  • V odkladných případech registrujeme a vstupní vyšetření provádíme jen s předchozí zdravotní dokumentací, event. s výpisem ze zdravotní dokumentace. Tu si vyžádáme poté co nám sdělíte vašeho předchozího registrujícího praktického lékaře. V urgentních situacích Vás zaregistrujeme ihned a vstupní vyšetření (již s předchozí dokumentací) provedeme později. Na vstupní vyšetření si prosím sebou vemte všechny Vaše dostupné lékařské zprávy i seznam užívaných léků.
  •  Na předoperační vyšetření se objednávejte ihned po stanovení termínu operačního výkonu, snížíte tím riziko odložení operace, zde už později nemusí být volno. Toto vyšetření nelze udělat na počkání a jsou k němu většinou nutné výsledky laboratorních (ev. i dalších) vyšetření.